Akın Capital
Yatırım - Danışmanlık
Akın Capital
Akın Capital Danışmanlık A.Ş.
Akın Capital bir yatırım fonu olup Akın Grubu ortaklarının daha önceki yıllarda yapmış olduğu birçok bireysel yatırımı tek çatı altında birleştirmek için kurulmuştur.Çeşitli sektörlerden gelen yeni talep ve yatırımlar için AR-GE çalışmaları yürütmektedir.
YATIRIMLAR